Endret: 1 nov 2016     Opprettet: 12 nov 2015

OGSÅ VIKTIG Å HUSKE PÅ

En liten huskeliste for alle:

1) utvendige aluminiumslister på vinduer/verandadør bør rengjøres regelmessig med fuktig klut.

2) låser og dørvridere skal smøres en gang i året.

3) dørhengsler skal smøres jevnlig.

4) postkasselås skal smøres en gang i året.

5) ved ut- og innflytting bør både utflytter og innflytter sørge for å feie opp bøss i korridor og eventuelt heis. Dersom man lager flekker/merker på vegger, er det naturlig å vaske bort disse.

Dersom alle følger opp disse tingene, forlenger vi levetiden til bygning og utstyr, og reduserer kostnader både for den enkelte og fellesskapet. Styret gjør forøvrig oppmerksom på at beboerne holdes økonomisk ansvarlig for skader på borettslagets fellesområder som for eksempel glasskillevegger på veranda eller terrasse, postkasselåser, lås til egen inngangsdør mm.