Endret: 27 feb 2018     Opprettet: 15 sep 2010

Markiser og skjerming av uteplass

Enkelte beboere ønsker å montere markiser samt skjerme balkonger og uteplasser for vind og innsyn. For å ivareta det helhetlige utseende på borettslagets bygninger har styret vedtatt noen retningslinjer for dette. Det kan du lese mer om her.

I forbindelse med planleggingen av borettslaget valgte arkitekten ut en farge til markiser som var ment å ivareta helhetsinntrykket av bygningene. Det ble da forhandlet frem en avtale med Kjells Markiser om levering av markiser.

I ettertid har det også fremkommet ønsker og behov for skjerming av balkonger ved å montere trekk på innsiden av rekkverkene. For å ivareta det helhetlige inntrykket har styret besluttet å benytte samme farge og stoff til dette som til markisene.

Styret har nå besluttet at beboerne kan bruke andre leverandører enn Kjells Markiser, under forutsetning av at leverandøren kan levere samme tekstilfarge som eksisterende markiser og balkongtrekk.

Det er derfor viktig at dere oppgir korrekt kode på tekstilfargen. Denne koden er (hos Kjells Markiser og flere andre) 407/52 og det er kun denne fargen som skal brukes. Dersom leverandøren ikke kjenner denne koden må de sørge for å finne frem til identisk farge (kode). Styret har tatt en stikkprøvekontroll hos enkelte leverandører, og de kjenner enten koden eller mener det er uproblematisk å finne identisk kode.

Beboerne på sin side må forsikre seg om at fargen er korrekt. Styret vil ikke akseptere andre farger på markiser eller trekk, og beboer som ikke retter seg etter dette vil få krav om fjerning av markise/trekk  med hjemmel i ordensreglene. 

Husk dessuten å oppgi at stoffet/skermingen på verandaen skal være tredelt.

Det er i tillegg tillatt å montere skjerming på innsiden av rekkverkene i form av plater som er helt klart gjennomsiktige. Eksempelvis pleksiglass eller glass.

Markiser montert på uteplasser/ balkonger/ terrasser lavere enn øverste etasje må ikke felles ut mer enn 40 cm. utenfor beboers egen balkong/ uteplass.

Det er ikke tillatt å montere utvendige persienner på vinduer.

Når det gjelder skjerming av uteplasser på bakkeplan har styret besluttet at det skal være anledning til å sette opp gjerde på innsiden av hekken, som skal males/beises med FLUGGER 97 CLASSIC BASE 4, malingsnavn/Kode: Tones 26 Hassel, eller tilsvarende.

For å også her ivareta det helhetlige utseende og unngå at gjerdene blir for dominerende er det besluttet at nye gjerder skal være tilsvarende eksisterende gjerder i høyde, panelbredde og farge. Det er anledning til å nyplante hekk, men hekkplanten bør være tilsvarende øvrige hekker på samme side/bygning. Høyden må være slik at den ikke er til sjenanse for andre beboere, eller ødelegger helhetsinntrykket.

For avskjerming på kortendene av uteplassene er det anledning til å montere skilleskjermer, tilsvarende de som allerede er i bruk i borettslaget. Disse kan bestilles fra leverandør RindeRekon AS. Telefonnummer 57 69 67 93 .