Endret: 13 nov 2016     Opprettet: 3 apr 2011

HENSETTING AV LØSØRE I FELLESAREALENE

Styret minner om at det ikke er tillatt å sette løsøre, pappesker, sykler, skiutstyr, sko og støvler i fellesarealene.

Det hindrer ferdsel, rengjøring og fører til generell uorden. Dette vil derfor bli fjernet og kastet uten nærmere varsel.

Under trappen, nederst i oppgangene er det tillatt å parkere barnevogner (og rullestol), så fremt de ikke sperrer røykluker eller ferdsel.