Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 30 mai 2011

Generelt om parkering i Rolf Hofmos borettslag

Borettslagets fellesområder innendørs og utendørs er underlagt privat parkeringsregulering og kontroll. Det er ikke tillatt å parkere eller stanse på noen av borettslagets uteområder. I fellesgarasjen er det kun tillatt å parkere på oppmerkede plasser. Foruten tre gjesteplasser på venstre side like etter innkjøringen i U2 tilhører alle andre parkeringsplasser leiligheter og disponeres av leilighetsinnehaver. Brudd på parkeringsbestemmelsene, som fremgår av skilting på respektive områder, kan medføre gebyr. Rolf Hofmos plass (plassen mellom blokk to og tre) er en offentlig plass regulert og skiltet som gang og sykkelvei. Det er derfor ikke tillatt å parkere eller kjøre med motorisert kjøretøy her.