Endret: 28 okt 2016     Opprettet: 28 apr 2014

Dørtelefon

Det er montert porttelefoner av type AIPHONE/Qualitronic i alle leiligheter. Anlegget består av ringetablå ved hovedinngangsdør for kommunikasjon mellom leilighet og ute, og svarapparat ved inngangsdør i leilighet.

Dersom anlegget ikke virker - sjekk volum og av-bryter som er plassert i underkant av holderen, før du kontakter styret. Det kan være at man har kommet bort i bryteren og slått av telefonen.

For ytterligere informasjon se boligpermen som skal følge leiligheten. Dersom du ikke har permen i papirversjon kan du kontakte styret, og du vil få en elektronisk versjon.