Endret: 1 nov 2016     Opprettet: 18 apr 2011

Det automatiske parkeringsanlegget i Rolf Hofmos borettslag

Anlegget er sårbart for brukerfeil, bl.a. som følge av at fotocellesensorer blokkeres. Det er tidvis tilfeller hvor ”klemsikringen” som sitter mellom rampene har blitt utløst og stoppet anlegget. Denne sikringen finnes for å hindre at personer blir klemt mellom rampene, men utløses også når gjenstander blir liggende mellom rampene.

Sikringen fungerer slik at en liten metallplate i forkant av rampen løses ut dersom noe klemmes mot siden av rampen. Denne platen fungerer igjen som en blokkering for de sensorene som sitter nederst på veggen, like i forkant av rampene.

Indikasjonen på at ”klemsikringen” er utløst er at kontrollpanelet fremstår som ”dødt,” og det ikke er mulig å taste inn plassnummer. Det er her en forskjell ift. når de anleggets andre sensorer er blokkert. I de tilfellene vil også displayet være ”dødt,” men da vil også lampen merket ”störung” lyse rødt.

Vi ber derfor nok en gang alle påse at ikke løsøre, rusk og rask blir liggende i anlegget. 

Dersom dere opplever driftsstans som beskrevet over kan man selv utbedre dette ved å finne den metallplaten som er utløst og sperrer sensoren. Det som har utløst platen må fjernes, og selve platen må skyves inn igjen, ofte må en skyve nærmeste flåte unna. Etter det skal anlegget fungere igjen. Les forøvrig anvisningene som er satt opp på stolpene ved panelene.