Endret: 28 jan 2018     Opprettet: 11 mar 2014

Dårlig vanntrykk i dusjen?

Fra tid til annen melder enkelte at de har dårlig vanntrykk i dusjen. Dårlig vanntrykk kan skyldes følgende:

For å beskytte dusjens blandebatteri mot rusk og urenheter fra vannledningsnett er det lagt inn siler i rørene mellom dusjveggen og blandebatteriet. Silene fanger opp rusk, men dersom det er mye rusk i vannet, kan silene bli mer eller mindre tette. Det kan føre til dårligere vanntrykk i dusjen.

Blandebatteriets oppgave er å gi dusjvannet den temperatur du ønsker. Dersom for eksempel kaldtvannsinntaket tetnes, sørger blandebatteriet for mengden av varmtvann også reduseres. Blandebatteriets evne til å “tenke selv” forhindrer at dusjen sender skoldende hett vann gjennom dusjslangen, men det kan også føre til at vannmengden som kommer ut av dusjhodet blir liten, nærmest som “pipling.”

Silene må renses dersom vanntrykket blir for dårlig. Arbeidet med demontering av blandebatteriet, rensing av silene (som har metallfiltre) og påmontering etter rensing må utføres av rørlegger.

I tillegg til silene som sitter i rørene mellom blandebatteri og vegg, er det sil i dusjhodet. Det bør også renses med jevne mellomrom. Det er ingen krevende oppgave, og man kan gjøre dette selv.