Endret: 22 jun 2018     Opprettet: 28 jun 2011

Bruksoverlating i Rolf Hofmos borettslag

Utleie av leilighet i borettslag heter bruksoverlating. Tidligere het det fremleie. Det er ikke anledning til fritt å leie ut leiligheten til andre. Dette krever styrets godkjennelse.

Forutsetningen for å kunne overlate bruken av en leilighet i borettslaget til andre er etter Borettslagsloven at man har bodd i leiligheten i minimum ett år. Det er da anledning til bruksoverlating for en periode på inntil tre år. 

Man må alltid søke styret for å kunne leie ut leiligheten. Dersom lovens vilkår for bruksoverlating er er oppfylt kan styret bare nekte bruksoverlating om det foreligger saklig grunn for dette. Saklig grunn kan f.eks være at styret vet at leietaker er en person borettslaget har hatt problemer med tidligere. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS, og søknaden sendes også dit. Søknaden avgjøres så av styret.

Både utleieperiode og leietaker skal godkjennes. Perioden kan forhåndsgodkjennes, mens leietager godkjenner når denne er klar. Dette gjelder også om utleie håndteres av utleieformidlere.

Den som leier leiligheten har samme plikter til å følge de vedtekter og husordensregler som andre beboere i borettslaget.

Dersom leietager ikke følger husordensregler kan denne bli pålagt å flytte. Leietaker har ellers møte/ forslag og talerett på generalforsamlingen.

Det presiseres at eier i bruksoverlatingsperioden fremdeles har ansvar for etter både lov, vedtekter og husordensregler.