Endret: 1 nov 2016     Opprettet: 1 mar 2012

Bestilling av nøkler og postkasseskilt

Nøkler

Dersom du trenger ekstranøkler til din egen leilighet kan du kjøpe dette selv hos en låsesmed etc.

Dersom du ønsker ekstranøkler til oppgangsdører i borettslaget bestilles dette ved å sende en e-post eller et brev til styret. Det må da oppgis nummer på nøkkel som det ønskes kopi av, antall som ønskes og hvor nøkkelen skal sendes. Dersom faktura skal sendes til annen adresse må dette også oppgis. Nøklene produseres og sendes i postkoppkrav direkte fra produsent. Dette tar vanligvis i underkant av en uke.

Postkasseskilt

Alle postkasser i borettslaget skal iht. husordensreglene bruke den type postkasseskilt som styret bestemmer. Styret har besluttet at den type som skal brukes er hvit med sort skrift. Slike skilt kan bestilles gjennom styret pr. e-post eller brev.

Egenproduserte post-it varianter på postkassen skal kun være midlertidig løsning. Det er ikke tillatt å skrive/tegne direkte på kassene