Endret: 1 des 2019     Opprettet: 28 apr 2014

Radiatorer

Radiatorer og elektriske panelovner fungerer forskjellig. Når man skrur på en radiator for å heve temperaturen, vil ikke det oppleves på samme måte som med en elektrisk panelovn. En elektrisk panelovn vil bli meget varm hvis man stiller den på max, selv om det er mildvær ute. En radiator vil aldri bli like varm, spesielt ikke hvis det er mildvær.

Det er montert såkalt turvannsføler og uteføler. Disse gir signaler om utetemperatur, og på turvannet ut i anlegget. Anlegget er beregnet ut fra dimensjonerende utetemperaturer i Oslo som er -20 grader C, og en max innetemperatur som er satt til 20/22 grader C. Dette setter begrensninger for hvor varmt den enkelte beboer kan få det i sin leilighet. Dette gjelder ikke bare for Rolf Hofmos BRL, men alle lignende boligprosjekter som er utstyrt med fjernvarme/radiatorer.

Det er viktig at hverken radiatoren eller termostaten dekkes til av møbler eller gardiner fordi termostaten er avhengig av å ha tilstrekkelig luft rundt seg slik at romtemperaturen kan føles. Anbefalt innstilling på termostaten er posisjon 4-5 som skal være den økonomisk riktige innstillingen.

Radiatoren må luftes før hver fyringssesong. Dette skjer via lufteventilen som er montert oppe på radiatoren på motsatt side av termostaten. For å åpne ventilen trenger du en spesiell nøkkel, og den får du kjøpt i en jernvarebutikk.

Husk å holde et lite kar under ventilen, åpne ventilen forsiktig og steng ventilen når det kommer vann.

Det er viktig å stenge ventilen etter lufting!!!!

Dersom reguleringen ikke fungerer, må man stramme til metallringen som fester termostaten til radiatoren. Sett termostaten på 5, så strammer du til ringen godt mens du presser termostaten inn mot radiatoren. Hvis det ikke hjelper er det nok tid for å skifte ut termostaten. De har elektroniske termostater flere steder. Kjøp en termostat med M30 tilknytning.

Har du en Danfoss elektronisk termostat, se denne lenken: How to reset Danfoss Eco™

https://youtu.be/Z2_J_2bIfWo