Endret: 12 mai 2020     Opprettet: 11 mar 2014

Avfallshåndtering

Det er svært godt tilrettelagt for å bli kvitt avfall på lovlig måte i borettslaget, så det er ingen grunn til å skyve avfallet over på andre. I tillegg til avfallspunktene ved nr. 15 og nr. 11 er det to store kasser ved nedkjøringen til garasjen. Det er også kort vei til glass/metall containere ved Narvesen kiosken ved enden av Ensjø T-banestasjon, og kommunens miljøstasjon på Kampen.

HUSK:

- Matavfall i grønne poser

- Plastemballasje i blå poser

- Restavfall i vanlige handleposer

DET DU IKKE KAN KASTE i eller ved avfallspunktene er:

EE-avfall

TV, PC og andre elektriske/elektroniske produkter kan leveres inn til butikker som selger tilsvarende artikler. I tillegg kan det leveres inn på returpunktet i Bøgt (ved Kampen park) eller andre av kommunens miljøstasjoner.

Farlig avfall er alt som er brannfarlig, giftig, etsende eller irriterende. Typisk maling, lakk, løsemidler, oljerester, tungmetaller og lignende.

Lysrør, sparepærer, batterier m.m er også farlig avfall, siden de inneholder kvikksølv eller andre tungmetaller. Men i motsetning til annet farlig avfall, plikter alle butikker som selger tilsvarende produkter også å ta i mot returer.