Endret: 6 jun 2018     Opprettet: 10 aug 2016

Avregningsvedlegg - energibruk

Techem som har ansvaret for målingen og avlesning av energi/varmtvannsforbruk, sender ikke lenger ut avregningsvedlegg i papirform. I juni sendte Techem ut brev til alle beboere med informasjon om dette og orientering om registrering for å få tilgang via Techems nettportal. Hittil er det er få beboere som har registrert seg, og vi oppfordrer alle til å lete frem brevet fra Techem, og sørge for å få tilgang til portalen.